هاست سی پنل ایران
 • Product 1

  irCpanel100MB

  • فضا 100مگابایت


   پهنای باند 10 گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 98.000 تومان
  فقط
  10,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  irCpanel200MB

  • فضا 200مگابایت


   پهنای باند 20 گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 138.000 تومان
  فقط
  15,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  irCpanel500MB

  • فضا 500مگابایت


   پهنای باند 50 گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 188.000 تومان
  فقط
  20,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  irCpanel1000MB

  • فضا 1000مگابایت


   پهنای باند 100 گیگ


   میزبانی 2 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 288.000 تومان
  فقط
  30,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  irCpanel2000MB

  • فضا 2000مگابایت


   پهنای باند 200 گیگ


   میزبانی 2 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 348.000 تومان
  فقط
  35,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  irCpanel5000MB

  • فضا 5000مگابایت


   پهنای باند 500 گیگ


   میزبانی 3 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 500.000 تومان
  فقط
  40,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  irCpanel50MB

  • فضا 50 مگابایت


   پهنای باند 5 گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 580.000 تومان
  فقط
  6,000/ماهیانه
  سفارش دهید