هاست سی پنل ایران
 • Product 1

  irCpanel100MB

  • فضا 100مگابایت


   پهنای باند 10 گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 98.000 تومان
  فقط
  10,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  irCpanel200MB

  • فضا 200مگابایت


   پهنای باند 20 گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 138.000 تومان
  فقط
  15,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  irCpanel500MB

  • فضا 500مگابایت


   پهنای باند 50 گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 188.000 تومان
  فقط
  20,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  irCpanel1GB

  • فضا 1000مگابایت NVME


   پهنای باند 100 گیگ


   میزبانی 2 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 285.000 تومان
  فقط
  23,750/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  irCpanel2GB

  • فضا 2000مگابایت NVME


   پهنای باند 200 گیگ


   میزبانی 2 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 500.000 تومان
  فقط
  41,667/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  irCpanel5GB

  • فضا 5000مگابایت NVME


   پهنای باند 500 گیگ


   میزبانی 3 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 750.000 تومان
  فقط
  62,500/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  irCpanel10GB

  • فضا 10 گیگابایت NVME


   پهنای باند 100گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   قابلیت تغییر ورژن PHP


   کنترل پنل Cpanel x٣


   محل دیتا سنتر ایران


   تحویل آنی   هزینه سالیانه 1.280.000 تومان
  فقط
  106,667/ماهیانه
  سفارش دهید