هاست ویندوز خارج
 • Product 1

  DeWin100MB

  • فضا 100مگابایت


   پهنای باند 10 گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   کنترل پنل پلسک


   محل دیتا سنتر آلمان   هزینه سالیانه
   98.000 تومان
  فقط
  10,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  DeWin200MB

  • فضا 200مگابایت


   پهنای باند 20 گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   کنترل پنل پلسک


   محل دیتا سنتر آلمان   هزینه سالیانه
   138.000 تومان
  فقط
  15,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  DeWin500MB

  • فضا 500مگابایت


   پهنای باند 50 گیگ


   میزبانی 1 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   کنترل پنل پلسک


   محل دیتا سنتر آلمان   هزینه سالیانه
   188.000 تومان
  فقط
  20,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  DeWin1000MB

  • فضا 1000مگابایت


   پهنای باند 100 گیگ


   میزبانی 2 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   کنترل پنل پلسک


   محل دیتا سنتر آلمان   هزینه سالیانه
   288.000 تومان
  فقط
  30,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  DeWin2000MB

  • فضا 2000مگابایت


   پهنای باند 200 گیگ


   میزبانی 2 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   کنترل پنل پلسک


   محل دیتا سنتر آلمان   هزینه سالیانه
   348.000 تومان
  فقط
  35,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  DeWin5000MB

  • فضا 5000مگابایت


   پهنای باند 500 گیگ


   میزبانی 3 وب سایت


   تعداد ایمیل نامحدود


   تعداد دیتابیس نامحدود


   تعداد پارک دامین نامحدود


   اکانت نامحدود FTP


   کنترل پنل پلسک


   محل دیتا سنتر آلمان   هزینه سالیانه
   388.000 تومان
  فقط
  40,000/ماهیانه
  سفارش دهید